Servoj

Mano tuqanta brajlan slipon

Multflanka estas la scienca kaj projekta agado de la Muzeo:
Dokumenta centro; publikigo de katalogoj kaj de ilustra materialo pri la servoj kaj la eventoj; projektoj kaj kunlaboroj de regiona, nacia kaj internacia karaktero kun lernejoj kaj muzeaj institucioj; formigaj kaj yisdatigaj kursoj; servoj kaj konsilado al organizoj, institucioj kaj muzeoj; akcepto de magistriĝontoj kaj novdiplomitoj por trejnado kaj staĝoj; projektoj por la civila servo.