GDPR

General Data Protection Regulation UE 2016/679.
Ĝenerala Reglamentado de la Protekto de la Donitaĵoj.

“Observe al la Regularo Ue 2016/679 koncernanta la pritrakton de la personaj donitaĵoj kaj ilian liberan cirkuladon, kaj la leĝvalora dekreto 196/2003 kaj postaj modifoj kaj kompletigoj “Kodo pri la pritrakto de la personaj donitaĵoj”, ni informas Vin, kiel “Koncernaton”, pri la manieroj de utiligo de la personaj donitaĵoj fare de la Muzeo, tiel ke oni certigu korektan, lican kaj travideblan pritrakton, en la respekto de la principoj starigitaj protekte al Viaj rajtoj kaj de la personaj liberoj.
Okaze de duboj, demandoj aŭ problemoj, bonvolu rekte kontakti la Mastrumanton.
Okaze de peto de praktikado de la rajtoj, bonvolu sendi la peton per la tiucela formularo, adresita al:

Mastrumanto de la pritrakto

Museo Tattile Statale Omero
Jura sidejo: Banchina Giovanni da Chio, 28 – 60121, Ancona (AN)
N. Avi / Fiska kodo: 02629770427
Telefono 071 28 11 935 – Fax 071 28 18 358
Retpoŝto: info@museoomero.it
Retejo: www.museoomero.it

Responsulo Protekto Donitajoj

Adv. Massimiliano Galeazzi
Retpoŝto: info@studiolegalemcg.it
PEC (registrita retpoŝto): museoomero@legalmail.it
Nomuma dispozicio de la DPO

Informaroj