Duagrada lernejo unua- kaj duagrada

Grupo da junuloj vizitas la muzeon per okulkovriloj.

Kvar estas la edukaj proponoj por la duagrada lernejo: unu dediĉita al seria produktado de manfaraĵo,
alia – al projektado de dezajnobjekto; unu celas sperti palplegadon de verkoj kaj ties grafikan prezenton;
alia dediĉita al malkovro de la brajla kodo sekve de okulvualita vizito de la kolekto.
Paĝfine ĉiuj informoj pri antaŭmendoj kaj kostoj.

La fabriko de maloftaj objektoj

Dum la vizito al la Kolekto Design ni renkontos serion de objektoj loĝantaj en niaj hejmoj kaj ni metos al ni demandojn:
kio estas dezajno? Kiu estas la dezajnisto? Kiel oni kreas objekton? kiel iu objekto povas fariĝi serio kaj eniri niajn hejmojn?
Ĉio komenciĝas el ideo, kiu fariĝas desegno, projekto, kaj poste… objekto.

En la ateliero la klaso spertos ion nekutiman: kiel en manlaborista butiko ĝi produktos objektojn per gipsaj muldaĵoj kaj likva argilo,
realigante serian produktadon de objektoj similaj, sed malsamaj.
La objektoj restos en la Muzeo por kuirado, kaj, kiam kuiritaj, oni povos elpreni ilin. La kuirservo estas senkosta.

Niaj celoj:

 • alproksimigi al dezajno
 • disvolvi krean pensadon
 • plifortigi palppercepton kaj observadon
 • sperti utiligon de likva argilo
  Daŭro de la aktivado: 2 horojn.

Laŭ la spuroj de la dezajnisto

La klaso, dividita en laborgrupojn, havos taskon: rekonstrui projekton kaj funkciadon de la objektoj de la kolekto Design, kies slipojn la Muzeo perdis.
Gvidos ilin dosiero kun krokizoj kaj malnovaj reklamoj, sed ĉefe iliaj sensoj, per kiuj ili esploros kaj manipulos la koncernan objekton. Fine ili mem prezentos al kamaradoj la produkton kune kun propraj konsideroj, fariĝante tiel unutagaj dezajnistoj.

Niaj celoj:

 • alproksimiĝi al la krea projekto de dezajnistoj
 • disvolvi propran krean pensadon
 • plifortigi palppercepton kaj observadon
 • lerni kiel labori skipe
 • ellabori kaj esprimi ideojn kaj pripensojn en la laborskipo kaj antaŭ publiko

Daŭro: 1 horon kaj 30 minutojn.

Bildoj el mallumo

Vidpovo kaj palpsento estas la du solaj sensoj kiuj kapablas percepti la formon de objekto. Ĉu viaj manoj vidas? Ĉu ili vidas kiel la okuloj?
Vizito okulbendite kaj atenta palpesploro de arta verko utilos al vi por respondi tiujn demandojn. Ĉiu lernanto ricevos okulbendon novan en sigelita plastsaketo.

Niaj celoj:

 • Renkonti la nuntempan arton
 • Submeti je komparo la sensojn palpan kaj vidan
 • Trairi la vojon (sufiĉe kompleksan) tra kiu naskiĝas palpa bildo en via menso
 • Malkovri kaj pripensadi la grafikan prezenton de la verko

Daŭro: 1 horon kaj 30 minutojn.

Brajla kodo

Granda klasikaĵo de Muzeo Homero: la historio de tiu nevidanta knabo, kiu elpensis la brajlan kodon.
Ne restu kun senlaboraj manoj! Venu kaj provu! Ankaŭ vi malkovros la sekretojn de tiu alfabeto!
Ĉiu lernanto ricevos asepsajn skribtabulon kaj punktilon.

Niaj celoj:

 • renkonti arton
 • submeti je komparo la sensojn palpan kaj vidan
 • ekkoni kaj kompreni tiun kodon, ĝian originon kaj ĝiajn ilojn
 • persone sperti kaj pripensi la gravecon de la utiligo de tiu kodo

Daŭro: 2 horoj.